kant-topp

Risikoanalyse

Risikoanalyse er et godt utgangspunkt for prioritering av forebyggende tiltak. Det kan være grunnlag for å gjøre en jobb sikrere, for utarbeidelse av prosedyrer og for å tilfredsstille myndighetenes krav. Kartlegging og vurdering av risikoforhold er beskrevet i Arbeidsmiljøloven § 3.1 pkt 2, samt Internkontrollforskriften § 5.6: Bedriften skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Dette skal dokumenteres skriftlig, og HMS Tjenesten Orkladal kan bistå i arbeidet med en slik kartlegging.

kant-bunn