top of page

Prisliste

Medlemskap

Årlig medlemskapskontingent fastsettes ut ifra antall årsverk i bedriften (minimumsinnmelding er 10 årsverk). I medlemskapet er det inkludert 1 time per betalte årsverk, til bruk i årsplanen. Man kan bestille ekstra timer ved behov. Tjenestene er ikke avgiftspliktige

Kurs og opplæring

Tjenestene er ikke avgiftspliktige

Grunnopplæring i arbeidsmiljø (40-timers kurs)

9.240,-

per deltager (ikke medlem: 9.960,-)

Førstehjelpskurs (elektrokurs / FSE-del)

15.490,-

per kurs, inntil 15 deltagere (ikke medlem: 16.237,-)

Arbeidsmiljøkurs for ledere (dagskurs)

4.069,-

per deltager (ikke medlem: 5.127,-)

Bedriftsinternt kurs (1-4 dager)

36.131,-

per kursdag (opptil 20 deltagere)

Førstehjelpskurs (inkludert bruk av hjertestarter)

9.112,-

per kurs, inntil 15 deltagere (ikke medlem: 9.270,-)

Leie av møterom (opp til 24 deltagere)

1.325,- for halvdag / 2.385,- for heldag

Attester

Tjenestene er ikke avgiftspliktige

Offshoreattest

2.703,-

per attest

Sjømannsattest

2.703,-

per attest

Røykdykkerattest u/fysisk test

3.395,-

per attest

Røykdykkerattest m/fysisk test

4.232,-

per attest

Målinger og kartlegginger

Tjenestene er avgiftspliktige. Priser er oppgitt eks. mva.

Medarbeiderundersøkelse, 10-25 ansatte

25.376,-

ved mer enn 25 ansatte, ta kontakt for tilbud

Masketetthetsmåling

3.073,-

per person (inkl. utstyr og forbruksmateriell)

Arbeidsmiljømålinger ytre miljø (støv, støy, m.m.)

1.803,-

per time

Utstyrsleie måleutstyr

3.561,-

per påbegynte oppdragsuke

Systemer, kvalitetskoordinator og sertifiseringer

Tjenestene er avgiftspliktige. Priser er oppgitt eks. mva.

Miljøfyrtårnsertifisering

23.267,-

fastpris på konsulentbistand ifm. Miljøfyrtårnsertifisering

Årlig revisjon av HMS-system

9.919,-

Utleie av Kvalitetskoordinator / HMS-rådgiver

1.803,-

per time

Utarbeidelse av HMS-system

19.838,-

fast etableringspris for bedrifter med færre enn 20 ansatte (større bedrifter kan ta kontakt for eget tilbud)

Betingelser for avbestilling og ubekvem arbeidstid


Oppdrag som kanselleres senere enn 48 timer og evt. manglende oppmøter til oppsatt time/oppdrag belastes som om oppdraget ble utført.

Ubekvem arbeidstid:            
Timer bestilt utover normal arbeidstid 07:00-15:30, og/eller bestilt sammenhengende arbeidsoppdrag over 7,0 timer, regnes som ubekvem arbeidstid og belastes som følger:

  • Kveldstakst (etter kl. 15:30): 1,5 x timetakst, dvs. oppdragsgiver belastes for 1,5 t for hver time utført.

  • Nattakst (etter kl. 22:00 til 07:00): 2,0 x timetakst, dvs. oppdragsgiver belastes for 2,0 t for hver time utført.

  • Helgetakst (helligdag / fredag etter kl. 15:30 til mandag 07:00):  2,0 x timetakst, dvs. oppdragsgiver belastes for 2,0 t for hver time utført.

 

bottom of page