Miljøsystem

MILJØFYRTÅRN - JA TIL ET SUNT MILJØ

Vi i HMS-tjenesten har lang erfaring i bransjen og kan bidra med vår kompetanse med tanke på utvikling av et trygt miljøstyringssystem. 

Et miljøstyringssystem bidrar til at bedriften kjenner til sine viktigste miljøaspekter, og at den jobber aktivt for å forebygge uheldige påvirkninger på det ytre miljøet.


Dine omgivelser og kunder er opptatt av at bedriften tar dette på alvor, og i mange sammenhenger er miljøstyring også et krav for å være en attraktiv leverandør og samarbeidspartner. For å kunne dokumentere dette overfor kunder, myndigheter, naboer, ansatte og eiere, finnes det ulike sertifiseringsordninger. NS-EN ISO 14001:2004, er en internasjonal anerkjent standard, og er den som er mest brukt og etterspurt.


Mange bedrifter har hørt om sertifiseringen Miljøfyrtårn. Dette er en norsk variant av den europeiske standarden EMAS og ligner ISO 14001.

Vi hjelper deg og din bedrift å bli Miljøfyrtårnsertifisert

Satsing på bærekraft lønner seg. Som forbruker øker oppmerksomheten om å ta miljøbevisste valg på en daglig basis, og stiller høyere krav enn tidligere til bedrifter. Vi tror at fremtiden trenger bærekraftige løsninger i alle ledd. Å bli sertifisert Miljøfyrtårn er et et anerkjent og effektivt verktøy som hjelper virksomheter å skape konkurransefortrinn av bærekraft.


Vi hjelper alle typer bedrifter med å bli Miljøfyrtårnsertifisert.