top of page

Arbeidsmiljøkurs for ledere (dagskurs)

Arbeidsmiljøloven krever at øverste leder i alle virksomheter skal kunne dokumentere opplæring i Helse-, Miljø- og Sikkerhetsarbeid.

Arbeidsmiljøloven krever at øverste leder i alle virksomheter skal kunne dokumentere opplæring i Helse-, Miljø- og Sikkerhetsarbeid. Denne plikten er personlig og kan ikke delegeres. Dette kurset tilfredsstiller dette kravet, og deltakere får kursbevis som dokumentasjon på gjennomgått opplæring.

Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veiledning for denne type opplæring.


Mål med kurset:

Arbeidsgiver skal få en innføring i de viktigste aspektene i HMS-arbeidet og kunnskap om hvilke krav som gjelder, hva som skal til for å få til et godt arbeidsmiljø og hvordan det skal arbeides systematisk med helse- miljø- og sikkerhet i virksomheten.


Faglig innhold:

  • Arbeidsmiljøloven og dens forskrifter.

  • Roller i HMS-arbeidet.

  • Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

  • Arbeidsmiljøfaktorer.

  • Fysisk og psykososialt arbeidsmiljø.


Kursavgift:

  • Kursavgift kr. 3.604,- for medlemmer av HMS-tjenesten, kr. 4.813,- for andre.

  • Prisen inkluderer kursmateriell og utstedelse av kursbevis.

bottom of page