top of page

Grunnkurs i arbeidsmiljø (40-timers kurs)

Kurset dekker 40-timers lovpålagt opplæring for verneombud, AMU- medlemmer og tillitsvalgte.

Kurset dekker 40-timers lovpålagt opplæring for verneombud, AMU- medlemmer og tillitsvalgte.


Kurset har som mål å gi deltakerne grunnleggende kunnskaper om alle sider ved helse-, miljø- og sikkerhet (HMS) i virksomheter. Deltakerne vil bl.a. få innføring i lov- og regelverk innenfor HMS, roller i arbeidsmiljøarbeidet og krav til det systematiske HMS-arbeidet.


Målgruppe:


Ledere, verneombud, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU) og andre interesserte.


Praktisk informasjon:

  • I tillegg til 4 dagers undervisning, inneholder kurset en hjemmeoppgave der deltagerne skal jobbe med arbeidsmiljø i egen bedrift. Deltagerne forbereder en ca. 10 minutters presentasjon til kursets siste dag. Dere vil få mer informasjon og starthjelp i løpet av kursets 2 første dager.

  • Delta gjerne flere fra samme bedrift. Det gir gode muligheter for samarbeid underveis, ikke minst med hjemmeoppgaven.

Påmelding:

  • Kursavgiften faktureres forskuddsvis ved påmelding.

  • Bindende påmelding, avbestilling vederlagsfritt senest 14 dager før kursstart. Ved avbestilling etter dette eller manglende frammøte vil ikke kursavgiften bli refundert.

Kursavgift:

  • Kursavgift kr. 8.186,- for medlemmer av HMS-tjenesten, kr. 9.353,- for andre.

  • Prisen inkluderer kursmateriell og utstedelse av kursbevis.

bottom of page