top of page
Hydro11-nett.jpg

Spennende jobb

som bedriftslege

40-100% stilling

HMS-tjenesten og DRIV HMS søker bedriftslege til våre kontor på Oppdal (30%) og Hydro Aluminium Sunndal (40%).

Om HMS-tjenesten

HMS-tjenesten ble etablert i 1994 og er en godkjent bedriftshelsetjeneste. Det var flere kommuner, Orkdal sykehus og private virksomheter som stod bak etableringen og vi har hatt en jevn vekst siden den gang. HMS-tjenesten har kontorer i Orkanger, Sunndal, Oppdal, Heim og Frøya.

HMS tjenesten logo.png

Om DRIV HMS

Driv HMS ble opprettet (som Oppdal Bedriftshelsetjeneste) i 1983 og har mer enn 40 års erfaring med leveranser av bedriftshelsetjenester til et bredt utvalg av virksomheter av ulik størrelse i ulike bransjer. Vi har hovedkontor på Oppdal, og avdelingskontor på Støren.

DRIV HMS logo.png

Bedriftslege Tom Holthe trives godt hos HMS-tjenesten

- Jeg har vært tilsluttet HMS-tjenesten i snart 12 år og har under denne tiden fått inngående kjennskap til en hel rekke bransjer. Alt fra smeltverk- og tungindustri til læringsbedrifter, matproduksjon, helsetilbydere og kontorarbeidsplasser. Innen faget Arbeidsmedisin vil man aldri bli utlært, da arbeidsplasser forandrer seg, ny teknologi kommer til og selv lovverket er i stadig endring. Det som nettop gjør HMS-tjenesten til en veldig interessant arbeidsplass er mangfoldet av bedrifter og bransjer som muliggjør kompetanseutvikling på en svært bra måte.

Varierte arbeidsoppgaver

- I HMS-tjenesten arbeider vi som regel i team, der alle faggrupper og ansatte kan bidra med sin spesielle erfaring, og derigjennom kunne angripe problemstillinger og prosjekter ved hjelp av de forskjellige kompetanser og erfaringer de forskjellige fagmiljøene innehar. Vi ønsker å bidra til et godt og lønnsomt arbeidsmiljø for våre kunder, og da kreves det ofte innspill fra både fysioterapeut, sykepleier, bedriftslege, yrkeshygieniker og psykolog.

 

Hydro Aluminium Sunndalsøra - en spennende kunde å jobbe med

- En av våre største kunder er Hydro Aluminium på Sunndalsøra. Dette er en bedrift som har lang tradisjon med bedriftshelsetankegang. Innen verket er det mange forskjellige arbeidsoperasjoner og også mange ulike eksponeringsforhold både mellom ulike arbeidsgrupper og områder på verket. En har ved kun denne kunden mulighet for å gå dypt inn i arbeidsmedisinske problemstillinger knyttet til alt fra laboratoriearbeid til støping av metall.

Gode kollegaer og godt arbeidsmiljø

- HMS-tjenesten har dyktige medarbeidere som alle har som mål å bidra til et godt arbeidsmiljø både hos våre kunder og hos oss selv.

HMSTjenesten_ansatte_lokale-2.jpg

- Jeg har vært tilsluttet HMS-tjenesten i snart 12 år og har under denne tiden fått inngående kjennskap til en hel rekke bransjer. Alt fra smeltverk- og tungindustri til læringsbedrifter, matproduksjon, helsetilbydere og kontorarbeidsplasser.

Spennende jobb som bedriftslege i 40-100 % stilling på Oppdal og ved Hydro Aluminium Sunndal

Er du en engasjert bedriftslege som ser etter en forutsigbar arbeidshverdag med høy fleksibilitet? HMS-tjenesten og DRIV HMS søker nå bedriftslege til våre kontor på Oppdal (30%) og Hydro Aluminium Sunndal (40%).

 

Her blir du en del av et tverrfaglig team, hvor du både får muligheten til å utvikle deg selv, og påvirke utviklingen i de virksomhetene du skal bistå. Du vil ha en unik mulighet til å bidra til viktig HMS-arbeid i flere bransjer, generelt innenfor næringslivet i Oppdalsområdet og særlig i Hydro Aluminium Sunndal. Dermed får du mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag og innholdet i denne.

HMSTjenesten_ansatte_lokale-6.jpg

- Det som nettop gjør HMS-tjenesten til en veldig interessant arbeidsplass er mangfoldet av bedrifter og bransjer som muliggjør kompetanseutvikling på en svært bra måte. 

Varierte arbeidsoppgaver som gir bred erfaring

Hovedoppgaver:

 • Oppfølging av ansatte med mistenkt arbeidsrelatert sykdom eller helseskade.

 • Godkjenning av røykdykkere.

 • Utstedelse av helseattest til yrkessjåfører.
   

Ved HMS-tjenestens Hydrokontor vil du jobbe tett med meget erfarne kollegaer som bedriftssykepleier, bedriftsfysioterapeut og yrkeshygieniker, alle kjent med Hydros organisasjon, produksjon og HMS-arbeid. Dette betyr at du vil få grundig innføring i jobben, solid støtte og godt samarbeid i det daglige. HMS-tjenesten har store ambisjoner om å vokse på Sunndalsøra, slik at vi kan bistå enda flere bedrifter til en sikker arbeidshverdag for de ansatte.

 

I Driv HMS vil du også jobbe tett med kollegaer som har lang og bred erfaring innen HMS-arbeid. Vi utvikler våre tjenester og ser et økende behov for vår ekspertise innen forebyggende HMS-arbeid.

 

Stillingens størrelse er 30% ved oppstart, men med mulighet for økning. Denne stillingen vil gi deg en unik mulighet til å opparbeide en bred og solid erfaring innen arbeidsmedisin.

 

HMS-tjenesten har 18 ansatte på fire kontor, mens Driv HMS har 6 ansatte på sine kontor på Oppdal og Støren.

HMSTjenesten_ansatte_lokale-3.jpg

- HMS-tjenesten har dyktige medarbeidere som alle har som mål å bidra til et godt arbeidsmiljø både hos våre kunder og hos oss selv.

Hva vi tilbyr:

 • En forutsigbar arbeidsdag.

 • Fleksibel arbeidstid.

 • Ingen vaktordning.

 • Arbeid på dagtid.

 • Lønn etter avtale.

 • God pensjonsordning.

Søknadsfrist: 01.03.2024

For mer informasjon om oss,

se våre hjemmesider

Kontakt

Ta kontakt for mer informasjon om stillingen som bedriftslege.

Portretter-Driv-Oppdal-059_Crop_WEB-400x400.webp

Vibeke Glad

Konst. Daglig leder

DRIV HMS

tlf: 40 24 96 04

HMSTjenesten_ansatte_elisabeth_edited.jp

Elisabeth Lund

Daglig leder

HMS-tjenesten

tlf: 915 41 280

bottom of page