top of page

HMS-prisen 2017: NORGESMØLLENE BUVIKA

Vinneren av HMS-prisen 2017 er Norgesmøllene Buvika, en virksomhet som har eksistert i mange år. Det er en industribedrift, som på lik linje med mange andre har hatt og fremdeles har utfordringer med ulike arbeidsmiljøsaker.Juryens begrunnelse:


Det som kjennetegner vinneren er måten de jobber med HMS på. Vi i HMS-tjenesten la nemlig tidlig merke til dem. Det vi så var en systematikk som få andre har. Det var en plan for året der bla vernerunder alltid ble gjennomført før møte i AMU/arbeidsmiljøutvalget. Det var også ulike tema for vernerundene i løpet av året. I AMU ble resultatet etter vernerundene behandlet og tiltak vedtatt. Og dette gjennomføres uansett.Tid til HMS-arbeidet

Noe annet vi la merke til, var at det alltid settes av tid til HMS-arbeid. Her blir vernerunder gjennomført, møter om HMS avholdes som planlagt og når det er nødvendig, og verneombudet får tid til å delta på det som trengs.Bred medvirkning

Videre sikrer vinneren medvirkning. Det vil si at arbeidstakerne får være med, de får uttale seg, delta i møter, være med på vernerundene og andre ting som har med HMS å gjøre.Leder med HMS-fokus

Vinneren har også en leder som vil ha ting i orden. Det betyr at ønsket om et godt arbeidsmiljø også kommer fra toppen, – Da blir resultatet best! Leders syn på verneombudsoppgaven sier også mye om at HMS-arbeidet er prioritert. Verneombudet får alltid tid til å delta i vernerunder, møter og AMU.Trivsel i fokus

Når det gjelder trivsel og psykososialt arbeidsmiljø bruker vinnerbedriften like mye ressurser på det som andre HMS-saker som for eksempel støy, støv og risikoanalyse. De har flere ganger satt av både hele og halve dager til samlinger der det jobbes i grupper for å sikre at også det psykososiale arbeidsmiljøet utvikles.Gjennomføringsevne

Vinneren har hatt uhell i sin bedrift, men også da viste de hvem de er! Da brukte de samme metode som ellers: En systematisk fremgangsmåte de de først legger en plan, gjennomfører, evaluerer og eventuelt endrer kursen for å komme i mål. Og de bare fortsetter og fortsetter til de får ting på plass.AMU som fungerer

Vi vil også trekke frem hele AMU i vinnerbedriften. Gjennomføringen av disse møtene sier og viser mye om den holdning som ligger i alle. Her brukes det tid, sakene forberedes godt og alle bidrar på sin måte i møtet og alle er likeverdige og blir hørt og får sagt sitt.God bedriftskultur

Som HMS-tjeneste legger vi godt merke til stemningen i en bedrift, bedriftskulturen. Hos vinneren kjenner vi det med en gang vi kommer inn gjennom dørene, vi blir alltid møtt på en trivelig måte og det er derfor alltid trivelig å komme dit. Vi merker det også veldig godt på hvordan de snakker til hverandre og at de lytter til det andre har å si. Dette vitner om gjensidig respekt.

Vinneren vil ha ting i orden, det er et ekte engasjement og de jobber stadig for å bli enda bedre.

Vinneren er Norgesmøllene Buvika! Gratulere og lykke til videre med det systematiske HMS-arbeidet!


På vegne av juryen for HMS-prisen

Orkanger 21.desember 2017

Elisabeth Lund Daglig leder

Comments


GODT ARBEIDSMILJØ LØNNER SEG!

bottom of page