top of page

HMS-prisen 2022: Nammo NAD

Hvert år ønsker vi i HMS-tjenesten å hedre en kunde som har utmerket seg det siste året – med maleriet «På den grønne gren» av Grethe By Rise. Bildet illustrerer samarbeid, og symboliserer hvor avhengige vi er av hverandre for å skape et godt arbeidsmiljø.


Årets vinner av HMS-prisen driver i en helt spesiell bransje, hvor utfordringene knyttet til helse, miljø og sikkerhet er mange. Dette krever både nøye kartlegging og risikovurdering, samt tiltak som iverksettes.


HMS-prisen 2022: Nammo NAD ved daglig leder Steven Fiksdal, HMS-leder Jon Møkkelgård og verneombud Ove Melgård

I det tidligere gruveanlegget på Løkken Verk, 1000 meter under bakken, foregår det en kontrollert detonasjon av utrangert ammunisjon. Det er det voldsomme dypet og det solide fjellet som gjør Nammo NAD i stand til å gjennomføre en trygg destruksjon av ammunisjonen, uten at skadelige fragmenter, kjemikalier og gasser frigjøres i naturen. I dette arbeidet står HMS svært sentralt for alle bedriftens 20 ansatte.


Som de fleste andre virksomheter kommer man aldri i mål med HMS-arbeidet, det er et kontinuerlig arbeid. Noe Nammo NAD har skjønt - og tar på aller største alvor.


Med en leder som er svært opptatt av sine kollegaers ve og vel, har samarbeidet allerede vart i mange år. Nammo NAD har hele veien engasjert HMS-tjenesten i det omfang som er nødvendig for å gjennomføre viktige HMS-aktiviteter. I tillegg har de vært både imøtekommende og lærevillige, noe vi ser i de tiltak som har blitt iverksatt. Vi vet også at de ansatte trives godt med sin leder, som har understreket hvor viktig samarbeidspartner HMS-tjenesten er.HMS-arbeidet involverer alle som jobber hos oss. HMS er en naturlig del av hverdagen og er med på å sikre både trivsel og at det daglige arbeidet foregår på en trygg og god måte, slik at vi oppnår de resultatene vi ønsker, forteller HMS-leder Jon Møkkelgård.

Nammo NAD benytter i dag alle HMS-tjenestens faggrupper til forebyggende helsearbeid. Etter hvert som bedriften har fått til langvarige kontrakter, har de satt av ressurser til forbedringer i sitt særs spesielle arbeidsmiljø, blant annet ved kartlegginger og målinger. I tillegg har de oppgradert både verksted og pauserom.
Jeg har veldig tro på at godt HMS-arbeid er svært viktig, både for marked og kunder vi skal betjene, og ikke minst for oss som ansatte, for at vi skal få en bedre arbeidsplass med økt trivsel og motivasjon, sier Møkkelgård.

Nammo NAD er en bedrift med et oppriktig ønske om å ha gode HMS-forhold og ta godt vare på sine ansatte, og nettopp derfor mottok de HMS-prisen 2022 under vårt julemøte 16. desember. En fin samling for flere av våre kunder, hvor kunnskap, erfaringer og hyggelige samtaler ble utvekslet, med god mat og fin musikk fra Sturla Larsen.


Til stede fra Nammo NAD var daglig leder Steven Fiksdal, verneombud Ove Melgård og HMS-leder Jon Møkkelgård. Hovedvernombud Jan Espen Solli kunne ikke delta.

Listen er lang, men for å nevne noe av aktiviteter og tiltak som er gjennomført i samarbeid med Nammo NAD:

  • Eksponeringsmålinger av støv – noe som resulterte i «grønt» resultat. Resultatene ble gjennomgått med alle ansatte, slik at alle er orientert om det de utsettes for.

  • Bedriften har til tross for «grønt» resultat valgt å ta tak i en rekke av forslagene til tiltak, blant annet ny garderobeløsning, inndeling i «skitten» og «ren» sone og masketetthetstesting.

  • De ønsker også å følge opp med nye støveksponeringsmålinger i 2024.

  • De har planlagt opplæring i bruk av åndedrettsvern når masketetthetstestingen er fullført.

  • Støykartlegging pågår, og det er bestilt «Støyskole» for alle ansatte når resultatene foreligger.

  • Nammo NAD jobber systematisk og kontinuerlig med sine kjemiske og fysiske arbeidsmiljøutfordringer. Eksponering av gass er et tema som diskuteres jevnlig, hvor de nå ønsker forslag til måleprogram eller annen form for oppfølging.

  • Det har vært temasamlinger om ergonomi og ønske om førstehjelpskurs hvert år.

  • De søker støtte eksternt, blant annet til lederne i vanskelige personalsaker og dialogmøter og oppfølging av sykefravær.

  • De ansatte følges opp med helsesamtaler årlig.

Comments


GODT ARBEIDSMILJØ LØNNER SEG!

bottom of page