top of page

Kundehistorie: Norsk Kylling

HMS-tjenesten tilfører oss viktig kompetanse, og de bidrar til at vi utvikler og forbedrer oss, sier HMS-sjef Marit Heggelund Jensen i Norsk kylling AS.Norsk kylling AS er en av Midt-Norges største næringsmiddelbedrifter, med 290 ansatte og en omsetning i 2020 på 1,2 milliarder kroner. Bedriften har holdt til på Støren helt siden 1991, men i 2019 la den ned grunnsteinen til et nytt og innovativt produksjonsanlegg på Orkanger. Norsk kylling AS flytter all virksomhet til de nye lokalene i løpet av 2021.


Marit Heggelund Jensen har vært HMS-sjef i bedriften siden 2016. Hun har dermed vært med på hele flytteprosessen.


Det har vært utrolig spennende og lærerikt, sier Marit.


For det skjer ikke så ofte at en så stor produksjonsbedrift som Norsk kylling AS flytter geografisk. Ambisjonene skorter det heller ikke på: Bedriften har som mål å bygge verdens mest energismarte produksjonsanlegg, blant annet for å redusere klimaavtrykket fra virksomheten.

HMS-tjenesten har jobbet tett på Norsk kylling AS og flytteprosessen siden 2019. Vi har gjort risikovurderinger i det nye produksjonsanlegget, og vi gjør målinger av for eksempel støy, gass og kjemikalier. HMS-tjenesten er også med i bedriftens kjemikalieutvalg og i Arbeidsmiljøutvalget

For meg som HMS-sjef er HMS-tjenesten en uvurderlig diskusjonspartner. De ser oss utenfra og bidrar med konstruktiv kritikk – det er viktig for at vi hele tiden skal utvikle og forbedre oss, sier Marit Heggelund Jensen.


Dessuten har de mye kompetanse som jeg ikke har. Èn person alene kan jo ikke være alt det som HMS-tjenesten tilbyr, som for eksempel lege, psykolog eller yrkeshygieniker.

Hvordan er det å samarbeide med HMS-tjenesten?


Jeg synes de er enkle å samarbeide med. HMS-tjenesten er selvgående. Vi kan stole på at oppdragene blir løst, uten at vi behøver å følge opp. De er fleksible og løsningsorienterte, og det har vært viktig for oss i den hektiske perioden vi har vært inne i med bygging av nytt anlegg og flytting av produksjonen. I slike prosesser dukker det alltid opp uforutsette ting som ikke kan planlegges, men HMS-tjenesten er alltid like positive, sier Marit Heggelund Jensen.


Det nye anlegget medfører store endringer i produksjonen vår. Arbeidet kommer fortsatt til å være fysisk krevende, men ikke like mye som før. Det blir mer automatisering og bruk av roboter, forteller Marit.


I mai 2021 produserte Norsk kylling mat i den nye fabrikken, men dette var foreløpig bare prøveproduksjon. Å flytte en så stor produksjonsbedrift er komplisert. Maskiner skal

optimaliseres og testes, arbeidere skal læres opp og bedriften må lage nye prosedyrer og rutiner. Full produksjon i den nye fabrikken starter høsten 2021.Hvilken verdi gir godt HMS-arbeid?


Helse, miljø og sikkerhet er en grunnverdi for Norsk kylling. Hvis bedriften ikke har dette på stell, fungerer ingenting. Folk skal føle seg trygge på jobb, og godt HMS-arbeid gir lavt sykefravær og fornøyde ansatte.

Fakta:

  • Norsk Kylling AS har vært medlem i HMS-tjenesten siden 2019.

  • Bedriften ble grunnlagt i 1991, på Støren i Midtre Gauldal kommune.

  • I 2012 ble den tidligere familieeide bedriften kjøpt av REMA 1000.

  • I 2020 omsatte selskapet for 1,2 milliard kroner.

  • Norsk Kylling AS har 290 ansatte, og har cirka 150 egg- og kyllingprodusenter som leverandører.


Comments


GODT ARBEIDSMILJØ LØNNER SEG!

bottom of page