top of page

Kundehistorie: Hydro Aluminium Sunndal

Like vest for Trollheimen, der hvor elva Driva renner ut i Sunndalsfjorden, ligger Sunndalsøra. Her finner du Europas største og mest moderne anlegg for produksjon av primæraluminium.


Siden 2017 har HMS-tjenesten vært en integrert del av HMS-arbeidet i Hydro Aluminium Sunndal. Det er en stor og omfattende fabrikk vi møter på Sunndalsøra i forbindelse med et arbeidsplassbesøk i februar 2022. Hydro Sunndal har mer enn 700 ansatte, hvor 500 jobber skiftarbeid. Produksjonen foregår døgnet rundt, sju dager i uken, hele året.


Størst i Europa: Hydro Aluminium Sunndal er Europas største og mest moderne anlegg for produksjon av primæraluminium.


Vi knyttet til oss HMS-tjenesten for fire år siden, og de er nå en integrert del av oppfølgingssystemet tilknyttet arbeidsmiljø vi har her på fabrikken på Sunndalsøra. De jobber uavhengig, og de har en veldig god grad av ekspertise, som er komplementær med den ekspertisen vi allerede har, sier fabrikksjef Roar Ørsund.

Opptatt av arbeidsmiljøet: Fabrikksjef Roar Ørsund setter pris på bistand fra HMS-tjenesten.


Som mange andre moderne industribedrifter er virksomheten svært regulert, med blant annet egen HMS-avdeling. Teknisk sikkerhet og påvirkning av ytre miljø håndterer bedriften derfor selv, men HMS-tjenesten bistår også med en rekke tjenester.


Helse, miljø og sikkerhet er jo absolutt det viktigste vi jobber med her på fabrikken, og i så måte er en profesjonell helsebedriftstjeneste ekstremt viktig for oss, sier Ørsund

HMS-tjenesten gjennomfører regelmessig arbeidsmedisinske helseundersøkelser av de ansatte, samt målinger og kartlegging av HMS-relaterte forhold som støy, støv, gass og ergonomi i produksjonsanlegget. Vi gjør også intervjuer med ansatte for å undersøke om noen av dem har fått svekket syn eller hørsel, eller eventuelle muskel- leddplager. I tillegg kartlegger vi organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø i bedriftens ulike arbeidsområder.


Arbeidshelsesamtale: HMS-tjenesten gjennomfører regelmessige arbeidsmedisinske helseundersøkelser av de ansatte, samt måling og kartlegging av HMS-relaterte forhold.


Selv om man skal være obs på en del risikoer i fabrikken, er ikke arbeidet like fysisk krevende som før. For industriarbeid i 2022 er noe hel annet enn det var for bare noen tiår siden. Produksjonslokalene vi får se på Sunndalsøra er lyse og rene, og tungt kroppsarbeid er i stor grad byttet ut med høyteknologi og automatisering.


Moderne: Fabrikken på Sunndalsøra er moderne og drives i stor grad av høyteknologi og automatisering


Hydro Sunndal registrerer flere tusen HMS-relaterte avviksmeldinger i året. Det er ikke et uttrykk for at det skjer mange uønskede hendelser, men en sterk utviklings- og forbedringskultur. Alle ansatte oppfordres til å melde inn så mye som mulig, for at bedriften skal kunne forebygge hendelser. HMS-tjenesten er en proaktiv deltaker i dette forbedringsarbeidet.


Det er de rapportene som kommer fra HMS-tjenesten som danner grunnlaget for hvordan vi kjører forbedringsarbeid innenfor det psykososiale området, på forskjellige enheter i fabrikken. Det er en stor fabrikk, med 700 ansatte – og det er ikke én kultur, det er flere, forteller Ørsund.

For å sikre at kulturene blir så enhetlig som mulig, understreker Ørsund at det er ekstremt viktig å ha en god input på utviklinga på de forskjellige enhetene, slik at ledelsen kan ta de riktige grepene for å tilrettelegge et godt arbeidsmiljø for alle ansatte.


Kompetansepåfyll: HMS-kurs for ledere februar 2022.


De har et godt forhold til våre ansatte, de har et godt forhold til ledelsen, og gjennom de programmene vi er enige om føler jeg vi har tatt et steg i riktig retning, med hensyn både til det fysiske arbeidsmiljøet, og ikke minst det psykososiale arbeidsmiljøet, avslutter Ørsund.

Comments


GODT ARBEIDSMILJØ LØNNER SEG!

bottom of page