top of page

Nye krav til bruk av bedriftshelsetjeneste

1. januar 2023 ble forskriften om arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjenesten endret, og mange virksomheter har i den forbindelse blitt pålagt å tilknytte seg en godkjent BHT.


Hvorfor? Noen bedrifter står overfor risikoforhold som krever særlig god jobb med arbeidsmiljøet. Dersom dette gjelder din bedrift, vil Arbeidstilsynet kunne kontrollere at en slik ordning er på plass. Dersom du tilhører en aktuell næring, har du allerede mottatt brev fra Arbeidstilsynet med informasjon om de nye kravene.


Vi mener selvfølgelig alle bedrifter bør være opptatt av arbeidsmiljø, uavhengig av regelverk. Et godt samarbeid mellom oss som BHT og dere som bedrift vil virke positivt både på helse, motivasjon og sykefravær blant ansatte. Dette påvirker igjen produktivitet og resultater for hele virksomheten og kostnader i samfunnet generelt.Som medlem hos HMS-tjenesten får du:

  • Medlemskap hos godkjent bedriftshelsetjeneste

  • Tilgang på et kompetent fagteam bestående av sykepleiere, fysio- og ergoterapeuter, leger, yrkeshygienikere, psykolog, og HMS-rådgivere innen Personal, Ledelse, Kvalitet og Miljø.

  • Årlige planleggingsmøter og årsrapportering for utført arbeid

  • Fast kontaktperson med tett oppfølging

  • Årlig timepott til fri bruk tilsvarende antall årsverk i bedriften

  • Fri tilgang til ulike maler, skjema og digitale verktøy


Fjern en bekymring og bli medlem på 1-2-3:


Avtal et uforpliktende møte eller ring oss for mer informasjon om hva vi kan bidra med i din bedrift.


2) Signér kontrakt om medlemskap hos oss


3) Len deg tilbake

Nyt godt av dine medlemsfordeler. Med et medlemskap hos oss får du tilgang til bred fagkompetanse, god service og tilgjengelighet, samt en pålitelig samarbeidspartner.


Årlig medlemskapskontingent fastsettes ut ifra antall årsverk i bedriften.
Les hvordan Hydro Aluminium Sunndal, Foss Plater og Norsk Kylling har benyttet HMS-tjenesten i sitt HMS-arbeid. Eller la deg imponere av våre HMS-pris-vinnere fra de siste 10 årene.


For mer informasjon:

  • Usikker på om din bedrift har krav om tilknytning til bedriftshelsetjeneste? Prøv vår enkle kravsjekk.

  • Se hvilke tjenester vi tilbyr

  • Bli bedre kjent med HMS-tjenestenComments


GODT ARBEIDSMILJØ LØNNER SEG!

bottom of page