top of page

HMS-prisen 2019: Rupro

HMS-prisen 2019 går i år til en bedrift. Bedriften er aksjonær i HMS-tjenesten og har vært medlem i mange, mange år, noe som betyr at vi har fulgt med utviklingen i over 20 år. Det vi har lagt merke til er at de har jobbet målrettet og systematisk underveis. Gjennom å ansette egen kvalitetsleder og bli ISO-sertifisert, har de vist at de satser seriøst på målrettet og kontinuerlig forbedringsarbeid.


HMS-kulturen er forankret i ledelsen, samtidig som de har egen HMS-ansvarlig og verneombud. Leder tok HMS-utdanning allerede når Interkontrollforskriften kom på 90-tallet, noe som har vært førende for satsing på arbeidsmiljø.


Bedriften har vist evne til omstilling i krevende tider og de leverer nå til et internasjonalt marked. Bedriften driver en produksjon som medfører en del støy. For å redusere støynivået og risikoen for hørselsskader, er det gjennomført tiltak i fabrikken.


Satsing på teknisk, fysisk og kjemisk arbeidsmiljø er ikke hovedårsaken til at de får prisen. Det er like mye på grunn av viljen til å ta vare på folk. Bedriften har en kultur for både å rekruttere og ta vare på ansatte som har redusert funksjonsevne i større eller mindre grad.


De er også flinke til å følge opp den enkelte, og daglig leder og ledere er lett tilgjengelig for de ansatte. Det er en lav struktur som gir en lav terskel for å ta kontakt.


Vi i HMS-tjenesten har også lagt merke til at det satses på den enkelte. Her kan en produksjonsarbeider se at det er mulig å utvikle seg og avansere i systemet, der en kontorjobb kan være resultatet på sikt. De ansatte får faglig påfyll og mulighet til å få nye oppgaver og roller i bedriften.


Bedriften har også veldig lavt sykefravær, og ulykker og skader er ikke tema. Vi vet også at det er veldig lav turnover i bedriften og de markerer ved å gi gullklokke ved 25 års ansettelse. Utdeling av 10 gullklokker siden 2003 er et solid bevis på stabilitet. Det betyr at 25 % av arbeidsstokken har jobbet over 25 år i bedriften. Og 2 ansatte har faktisk jobbet der over 40 år. En stabil arbeidsstokk betyr kontinuitet, også for HMS-arbeidet.


Bedriften har også et fint tilbud med egen kantine som ansatte kan benytte seg av og som de setter stor pris på.


Bedriften jobber systematisk og som en del av helsesamtalene kartlegges trivsel. Siste gang var nå i høst hvor resultatet viste at 40 av 40 ansatte har stor grad av trivsel på arbeid.

Ingen kan rekke over alt på èn gang, så derfor håper vi at HMS-prisen bidrar til ytterligere inspirasjon til videre utvikling av HMS-arbeidet.


Årets HMS-pris tildeles Rupro AS som holder til på Løkken Verk i Meldal Kommune.

Comentarios


GODT ARBEIDSMILJØ LØNNER SEG!

bottom of page