top of page

HMS-prisen 2023: Polaris Trykk Orkanger

Fire personer som holder et kunstverk
På bildet fra venstre: Øystein Fandrem, verneombud ved Polaris Trykk Orkanger, Martin Asbøll, bærekraftsansvarlig ved Polaris Trykk Orkanger, Oddvar Ustad, administrerende direktør i Polaris Trykk og Elisabeth Lund, daglig leder i HMS-tjenesten. FOTO: Haakon Øyaas Buberg Wuttudal
Skikkelighet – Det er det orden vi synes beskriver årets vinner best!

 Vi ble først kjent med vinneren da de tok kontakt, vi hadde et møte og de signert kontrakt med oss 19.juni 2002. Samarbeidet har altså pågått i over 20 år!  Og det har vært et fint samarbeid. Vi setter pris på når kundene våre vil ha ting i orden. Når de skjønner at det er noe i visjonen vår «Godt arbeidsmiljø lønner seg». 


I starten var det bla kjemikalier og ulykkesrisiko som stod på dagsorden, men etter hvert ønsket de også bistand til vurdering av HMS-system og risikovurderinger. Det har alltid vært enkelt å få innhold i årsplanene med vinneren. De VIL ha ting i orden. Det skal være skikkelig!

For 20 år siden var kjemikaliebruken i deres bransje av en helt annen karakter enn hva det er i dag. Det betyr også at vinneren har jobbet systematisk med dette i alle disse årene. De har kartlagt og risikovurdert og drevet med kontinuerlig forbedring. Og det betyr igjen at ansatte har blitt utsatt for færre kjemikalier, og risikoen for å bli syk av arbeidet har blitt redusert. Helt i tråd med kravene i Arbeidsmiljøloven!


De hadde faktisk en egen HMS-dag på Bårdshaug allerede i 2007. Og jeg sier allerede, fordi det var ikke alle som gjorde det og hadde så stort fokus på HMS den gangen og har det heller ikke i dag.


Opp gjennom årene har de fokusert på de viktige områdene etter hvert som de har vært aktuelle og vinneren har hatt et bredt fokus: Støy, kjemikalier, ergonomi, arbeidshelse, risikovurderinger, maskinsikkerhet, førstehjelpskurs og psykososialt arbeidsmiljø.

De har også opplevd krevende tider, med store endringer og utfordringer i løpet av disse årene. Det har de håndtert på samme systematiske måte som de har jobbet med andre arbeidsmiljøfaktorer. 


Vinneren har også blitt Miljøfyrtårn, og det er fordi de mener noe med det. Det har vært inspirerende for vår MFT-konsulent å samarbeide med vinneren, på grunn av deres store engasjement. Vinneren har hatt et overordnet ansvar i sertifisering av alle selskap i gruppen.  De har jobbet godt selv, vært flinke til å utarbeide rutiner som gjelder alle selskapene, for eksempel reisepolicy, innkjøpsrutiner. De har også gjort en grundig jobb mot leverandørene sine med hensyn på substitusjon av farlige kjemikalier. Vår rolle har vært å veilede og gi jevnlige tilbakemeldinger gjennom hele prosessen.


Vinneren har også hatt et eget HMS-utvalg og tar HMS og miljø på alvor. De har også jobbet med 5S og LEAN i mange år.


Vinneren er fremtidsrettet og installerer nå robot for å fjerne tungt og ensformig arbeid. En kuriositet i så måte er at i en av rapportene våre fra 2003, for altså over 20 år siden skrev vi om muskelskjelettplager og ergonomi at: «Ny teknologi er også en løsning, men en slik investering gjør kanskje arbeidsplassene overflødige». Vi ser vel begge annerledes på slike ting i dag.

 

Vi setter pris på kunder som er så seriøse og skikkelige. Det blir det forebygging og godt arbeidsmiljø av!


Vi vil derfor gratulerer Polaris Trykk Orkanger som vinner av HMS-prisen 2023! 

Comments


GODT ARBEIDSMILJØ LØNNER SEG!

bottom of page