top of page

HMS-prisen 2020: Orkla Sparebank

HMS-prisen 2020 går til Orkla Sparebank. Prisen gis på bakgrunn av det HMS-arbeidet som både Meldal Sparebank og Orkdal Sparebank har gjort over mange år, og det arbeidet som har fortsatt etter sammenslåingen av de to bankene til Orkla Sparebank i 2017.


Det har vært jobbet systematisk med HMS innenfor mange områder, bl.a. psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, ergonomi, stress og stillesittende arbeid, inneklima, førstehjelpskurs, risikovurderinger i f.h.t. ran, brann o.a. som handler om ansattes sikkerhet. Det er kartlagt, risikovurdert og det er ikke minst gjennomført tiltak fortløpende. Det utvises handlekraft, og det har aldri stoppet i økonomi hvis det har vært snakk om å få gjennomført aktuelle tiltak.


Det har vært store – og krevende – endringer i bank-bransjen de siste årene, og framtiden blir nok ikke mindre krevende. Ledelsen har imidlertid vært opptatt av å «ta godt vare på folkene» i alle de krevende omstillingene de har vært gjennom. Det fokuset har heller ikke blitt mindre de siste årene, snarere tvert imot!


Både ansatte og ansattes representanter (VO og TV) har vært, og er fortsatt, veldig aktiv og delaktig i dette arbeidet. Ledelsen har vært opptatt av medvirkning og involvering, og lagt godt til rette for dette. Vi opplever at det er stor grad av tillit og kort vei mellom ledelse og ansatte/ansattes representanter i banken.


Det er gjennomført jevnlige arbeidsmiljøkartlegginger, – med gode resultater over flere år. Resultatene har vært jevnt over gode også etter at banken har vært gjennom en stor fusjonsprosess, og det er imponerende! Det har selvfølgelig vært utfordringer i Orkla Sparebank også, -som det stort sett er i alle bedrifter, men det blir fortløpende tatt tak i og ryddet opp i av ledelsen, i tett samarbeid med ansattes representanter.


Orkla Sparebank opprettet Arbeidsmiljøutvalg som har faste møter gjennom året. AMU fungerer veldig bra, og aktuelle problemstillinger blir tatt opp og drøftet og en blir enige om løsninger/tiltak som kan bidra til forbedring. Her er det igjen et godt eksempel på hvor viktig det er med systematisk HMS-arbeid og et godt samarbeid mellom ledelse og ansatte.


Banken har også faste møteplasser, f.eks. fredagsmøter der filialene deltar digitalt. Vi vet at møteplasser er forebyggende for et godt arbeidsmiljø og for «å samle laget». Det er ikke minst viktig i en bedrift med flere avdelingskontor.


Banken er også godt i gang med arbeidet mot å bli Miljøfyrtårnsertifisert. Også her ser vi et tett og godt samarbeid mellom ledelse og ansatte i arbeidet mot «det grønne skiftet» der bærekraft står sentralt.


Orkla Sparebank sto også overfor en krevende situasjon i mars i år, når «hele Norge stengte ned», men har håndtert også disse utfordringen på en veldig god måte. De var raskt ute med å innføre gode tiltak for å ivareta både ansatte og kunder.


Meldal og Orkdal Sparebank, og nå Orkla Sparebank, har samarbeidet tett med HMS-tjenesten i mange år, og vi har fått lov å bidra med vår fagkunnskap på mange områder inn i banken(e). Det har vi satt stor pris på!


Det er ikke mulig å gi HMS-prisen til Orkla Sparebank uten å nevne administrerende banksjef Dag Olav spesielt. Han er veldig sentral i det gode HMS-arbeidet som er nevnt over. Ord som beskriver han er: Synlig, jordnær, engasjert, redelig, tydelig, forståelsesfull, handlekraftig, strategisk og framtidsrettet. Og han er en som «ser» sine medarbeidere og er genuint opptatt av å ta vare på og beholde medarbeidere i en krevende situasjon og framtid!


Til slutt vil vi få gratulere Dag Olav og alle ansatte i Orkla Sparebank med HMS-prisen 2020! Vel fortjent! Og så ønsker vi lykke til videre med HMS-arbeidet i årene framover!

Comments


GODT ARBEIDSMILJØ LØNNER SEG!

bottom of page