top of page

HMS-prisen

Årlig deles ut HMS-prisen til noen som har utmerket seg med innsats eller resultater innen HMS-området.

Les mer om prisen og statutter.

WALL OF FAME

Vinnere av HMS-prisen og deres historier

Info
Coop-HMS-tjenesten-Foto-Kajsa-selnes-skjerm-39.jpg

OM PRISEN

Premien HMS-prisen offentliggjøres og deles ut i desember hvert år på HMS-tjenestens julemøte.


Premien er maleriet «På den grønne gren» av Grethe By Rise som symboliserer HMS-tjenestens visjon «Godt arbeidsmiljø lønner seg» og som underbygger HMS-tjenestens verdigrunnlag Pålitelighet, Arbeidsglede, Respekt og Kvalitet.

 

Grethe By Rise er billedkunstner på heltid og har sitt daglige virke i Atelier Dora i Trondheim sammen med flere andre kunstnere. Hun er en anerkjent kunstner som har både internasjonale utstillinger, separatutstillinger, kollektive utstillinger og juryerte utstillinger på sin CV`n.

Menneskene i bildet har det godt på den grønne gren. De samarbeider, noen støtter opp og noen tar imot – godt HMS-arbeid i praksis. Bildet symboliserer også hvor avhengige vi er av hverandre for å skape et godt arbeidsmiljø, og husene i bildet symboliserer nettverkene rundt oss. Farger gjør oss godt og skaper gode følelser, og alle trenger vi frisk luft og grønt miljø. Sykkelen i bildet symboliserer viktigheten av å holde seg i form.

Maleriet er laget i en original og ti trykk. Originalen henger i HMS-tjenestens lokaler, mens de heldige prisvinnerne av HMS-prisen vil få ett av totalt ti innrammede trykk.

 

(Fra 2013 til 2018 mottok prisvinnerne et tilsvarende maleri; «På grønn gren» av kunstneren Thorstein Rittun. Det finnes nå ikke flere eksemplarer av dette maleriet, og HMS-tjenesten spurte i 2019 kunstneren Grethe By Rise om å lage et nytt maleri med utgangspunkt i samme tittel og symbolikk.)

Kriterier

STATUTTER

HMS-prisen kan tildeles en person, virksomhet eller institusjon.

Kriterier for å få prisen er at vedkommende har utmerket seg med innsats utover det vanlige eller forventede innen HMS-området og/eller har resultater ut over det forventede å vise til.

Forslag på kandidater skal etterlyses via mail til kundene, via lokalavisa og HMS-tjenestens hjemmeside og på Facebook. De ansatte, ledelsen og styret i HMS-tjenesten kan også foreslå kandidater. Forslag til kandidater skal sendes/leveres daglig leder i HMS-tjenesten.

Jury for HMS-prisen er:

  • Daglig leder i HMS-tjenesten.

  • En representant for fagpersonellet i HMS-tjenesten for å sikre at HMS-status og HMS-utvikling ute hos kundene blir vektlagt i tildelingen.

  • En representant fra styret i HMS-tjenesten.

Daglig leder har ansvar for å finne en egnet person til å dele ut HMS-prisen hvert år.

Prisen er et maleri/kunstverk som skal symbolisere HMS-tjenestens visjon «Godt arbeidsmiljø lønner seg» og som underbygger HMS-tjenestens verdigrunnlag Respekt, Kvalitet og Arbeidsglede.

HMS-tjenesten har rett til å omtale vinneren på hjemmesiden og Facebook.

HMS-tjenesten forbeholder seg retten til ikke å dele ut prisen dersom juryen kommer fram til at ingen tilfredsstiller kriteriene.

bottom of page