top of page

Miljø

Bedre arbeidsmiljø gjennom målrettet HMS-arbeid

HMS-tjenesten tilbyr veiledning for et bedre arbeidsmiljø og har bred erfaring med alt fra inneklima og støy til organisatoriske utfordringer som konflikthåndtering og rus.

Miljø kan her bety både indre miljø som arbeidsmiljø, men også ytre miljø som støy og utslipp til vann og luft.


Det er mye lønnsomhet i å være i forkant av utfordringene. Her kan vi bistå dere med kartlegging og risikovurdering før vi kommer med forslag til forebyggende tiltak. Ett eksempel: Vi i HMS-tjenesten måler støy og kommer fram til at tiltak er nødvendig. Dette vil lønne seg både i kroner og øre og i livskvalitet for den enkelte. Medarbeiderne vil merke det ved at trivselen øker når støynivået blir lavere, men viktigst av alt er at en unngår hørselskader.


Les mer om våre tjenester innen miljørelaterte utfordringer i menyen til høyre.

Vi tilbyr:

Rus og spillavhengighet

Rus- og avhengighetsproblematikk er dessverre ikke uvanlig i arbeidslivet. HMS-tjenesten tilbyr rådgivning i utfordrende situasjoner og ønsker å være en god støttespiller både for deg som arbeidsgiver og for den enkelte medarbeider.

Ledelse

Vår erfaring er at den viktigste innsatsfaktor i HMS-arbeidet er ledelse. Det å ha tydelige ledere som tar tak i vanskelige og utfordrende situasjoner er avgjørende for å skape et godt arbeidsmiljø.

Inneklima

Vi i HMS-tjenesten gjennomfører logging av inneklimaparametere som temperatur, relativ luftfuktighet og karbondioksid som et mål på luftutskiftingen.

Arbeidsmiljø

HMS-tjenesten bistår virksomheter i utviklingen av et godt arbeidsmiljø og reduksjon av plager knyttet til det organisatoriske og psykososiale miljøet.

Miljøfyrtårn

Våre dyktige Miljøfyrtårnkonsulenter hjelper din bedrift å få på plass alt som trengs for å bli Miljøfyrtårnsertifisert.

Kvalitetssystem

Investering i et styringssystem som verktøy, er noe av det mest lønnsomme en bedrift kan gjøre og her har vi i HMS-tjenesten utstrakt kompetanse og erfaring.

HMS-System

Vi i HMS-tjenesten har lang erfaring innen systematisk HMS-arbeid i mange bransjer. Vi kan være din støttespiller for et bedre arbeidsmiljø.

Medarbeidertilfredshet

HMS-tjenesten kan bidra til å gjennomføre en medarbeiderundersøkelse i din virksomhet.

Konflikter

HMS-tjenesten bidrar med kompetanse og rådgivning med tanke på å forebygge og håndtere konflikter.

HMS-Gruppe

Det er mye lønnsomhet i å drive HMS-arbeidet fremover. En HMS-gruppe kan sikre framdrift og sørge for at de holdes fokus på de riktige tingene som vil gi resultat.

Aktuelt

bottom of page