top of page

Støymåling

KARTLEGGING OG DOKUMENTASJON AV STØY

HMS-tjenesten har omfattende erfaring, utstyr og kompetanse for å bistå bedrifter i å gjennomføre kartlegging av støy i bedrifter.

Ved å gjennomføre en støymåling får bedriften en dokumentasjon på om ansatte utsettes for helseskadelig støy, og dermed et godt grunnlag for å sette i verk tiltak.
Det er den enkelte bedrift som er ansvarlig for at risikovurdering og kartlegging blir gjennomført. Vår kompetanse kan være nyttig og sammen med bedriften kan vi utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen.


Arbeidsmiljøloven setter krav til arbeidsgiver om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Dette innebærer blant annet å kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoforholdene i virksomheten. Videre innebærer dette at alle bedrifter skal gjennomføre overvåkning av arbeidsmiljøet, for å få kartlagt hvorvidt de ansatte utsettes for påvirkninger som kan være helseskadelige.


Arbeidstilsynets forskrifter beskriver at arbeidsgiver skal kartlegge og dokumentere i hvilken utstrekning arbeidstakerne utsettes for støy og vurdere enhver risiko for deres helse og sikkerhet forbundet med støy. Vurderinger og målinger skal utføres i det omfang som gjør det mulig å fastslå arbeidstakernes støybelastning i forhold til de nedre tiltaksverdiene.


Ta kontakt med oss i dag om din bedrift har behov for å kartlegge støynivå.

bottom of page