top of page

Arbeidsmiljø

LØNNSOM VEILEDNING TIL ET BEDRE ARBEIDSMILJØ

HMS-tjenesten bistår virksomheter i utviklingen av et godt arbeidsmiljø og reduksjon av plager knyttet til det organisatoriske og psykososiale miljøet.

Mellommenneskelige forhold gir større arbeidsfravær enn fysiske belastninger og i 40 % av sykemeldingene ligger årsaken i arbeidsforholdene.


HMS-tjenestens rådgivere og psykolog bistår bedriftene i denne type utfordringer. Det kan dreie seg om opplevelse av stress, personlige vansker, konflikter på arbeidsplassen og krevende omstillinger. Vi har lang erfaring og solid kompetanse, og kan tilby tjenester både til enkeltpersoner, grupper og virksomheter.


Arbeidslivet er i stadig endring, og krever annen type kompetanse av oss enn tidligere. Kommunikasjon, samarbeid og evne til omstilling er viktig for å beherske det moderne arbeidslivet og for å motvirke utbrenthet. Den enkelte medarbeiders trivsel og arbeidsglede er vesentlig for å fremme god helse og engasjement på arbeidsplassen.


HMS-tjenesten tilbyr kurs innen arbeidsmiljø og ledelse.

bottom of page