top of page

Rus og spillavhengighet

RUS OG AVHENGIGHETSPROBLEMATIKK

Rus- og avhengighetsproblematikk er dessverre ikke uvanlig i arbeidslivet. HMS-tjenesten tilbyr rådgivning i utfordrende situasjoner og ønsker å være en god støttespiller både for deg som arbeidsgiver og for den enkelte medarbeider.

Vi bidrar også i det forebyggende arbeidet feks med utforming av rusmiddel-policy/kjøreregler.


Vi gi råd og veiledning i henhold til AKAN’s anbefalinger i hvordan bedrifter/virksomheter kan arbeide med problemstillinger som dreier seg om:

  • Arbeidsrelatert rusmiddelbruk og pengespill. Med arbeidsrelaterte situasjoner menes situasjoner som har en tilknytning til arbeidsplassen eller arbeidsfellesskapet.

  • Privat rusmiddelbruk eller pengespillaktivitet som kommer i konflikt med jobben.

bottom of page