top of page

Sykefravær

FOREBYGGING AV SYKEFRAVÆR = LØNNSOM INVESTERING

Vi i HMS-tjenesten har god erfaring med håndtering av slike saker og er til en hver tid oppdatert på regelverket.

Forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær kan være utfordrende både for arbeidsgiver og den eller de det gjelder. Vi i HMS-tjenesten har god erfaring med håndtering av slike saker og er til en hver tid oppdatert på regelverket.

HMS-TJENESTEN ER DIN KUNNSKAPSLEVERANDØR

Å sørge for et best mulig arbeidsmiljø er både lurt, lønnsomt og lovpålagt. Ingen er tjent med at arbeidsplassen bidrar til helseproblemer og langvarige fravær. Som arbeidsgiver har du plikt til å forebygge helseproblemer, tilrettelegge for arbeidstakere som trenger det og følge opp medarbeidere som blir syke. Arbeidstakeren selv har det vi kaller et medvirkningsansvar.


HMS-tjenesten kan være både kunnskapsleverandør og rådgiver i bedriftens arbeid for å håndtere og ikke minst forebygge sykefravær. Dette er en investering som er svært lønnsom for den enkelte bedrift. Vi tilbyr også kurs med spesiell fokus på dette området.

bottom of page