top of page

Konflikter

FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV KONFLIKTER

HMS-tjenesten bidrar med kompetanse og rådgivning med tanke på å forebygge og håndtere konflikter.

Ledelsen har hovedansvar for å forebygge og håndtere konflikter. Verneombud og tillitsvalgte skal være støttespillere, men det er et lederansvar å kartlegge risikoen for konflikter og gjennomføre tiltak på dette området.  Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid er et godt middel for å kunne være i forkant av konflikter som kan oppstå – og hindre at konflikthåndteringen blir et større problem enn selve konflikten.


Uenighet og konflikter på arbeidsplassen er verken uvanlig eller unaturlig. Ethvert arbeidsmiljø består av mennesker med ulik livsanskuelse og ulike meninger, og uenighet kan være både viktig og nødvendig for å skape utvikling. Men når det oppstår en situasjon der minst en eller flere personer føler seg frustrert, blokkert eller irritert av en eller flere andre personer, kan uenigheten ha kommet så langt at den kan defineres som en konflikt som kan være skadelig for arbeidsmiljøet og/eller for enkeltpersoner.


Konflikter som ikke blir løst opptar organisa­sjoner og enkelt­personer i lange tider, ødelegger trivsel og et godt arbeidsmiljø og bremser utvikling.

ARBEIDSGLEDE PÅ DAGSORDEN

Vi har sett at konflikter koster. Både i menneskeskjebner og i kroner og øre for virksomheten. Vi tilbyr bla det bedriftsinterne kurset «Arbeidsglede på dagsorden». Dette skal forebygge store, tunge konflikter og der ansatte og ledere sammen lærer å forebygge og å håndtere småkonfliktene før de får vokse seg store og krevende.


Ta kontakt med oss i dag for bistand til å forebygge eller håndtere konflikter.

bottom of page