top of page

Kvalitetssystem

KVALITETSSTYRING FOR BEDRE LØNNSOMHET

Investering i et styringssystem som verktøy, er noe av det mest lønnsomme en bedrift kan gjøre og her har vi i HMS-tjenesten utstrakt kompetanse og erfaring.

Forutsetningene er at systemet bygges opp og implementeres på en slik måte at det blir tilpasset bedriftens behov og omfang. Det vil da bli en naturlig del av det daglige arbeidet å følge det. HMS-tjenesten har utviklet en gjennomføringsmodell for denne type prosesser basert på anerkjente prinsipper. Vi gjennomfører kvalitetsstyring etter NS-EN ISO 9001.


Mange bedrifter har utviklet kvalitetsstyringssystemer uten å ha oppnådd den ønskede effekten for bedriftens produktivitet og lønnsomhet. I mange tilfeller skyldes det at systemene har vært for store i omfang, og at de ikke har vært tilstrekkelig brukervennlige eller godt nok forankret i bedriftens strategi. Spør oss om hjelp så skal vi sammen sikre et godt system tilpasset deres behov og krav.

bottom of page