top of page

Ledelse

LEDELSE - DEN VIKTIGSTE INNSATSFAKTOREN I HMS ARBEIDET

Vår erfaring er at den viktigste innsatsfaktor i HMS-arbeidet er ledelse. Det å ha tydelige ledere som tar tak i vanskelige og utfordrende situasjoner er avgjørende for å skape et godt arbeidsmiljø.

Du som er leder kan kontakte oss for å diskutere vanskelige saker eller for å engasjere oss som prosessveileder i arbeidsmiljøutvikling. Vi vil bidra til å styrke deg som leder slik at du kan skape et enda bedre arbeidsmiljø i din virksomhet.


Vi tilbyr også kurs innen ledelse. Ta kontakt for en uforpliktene prat om dette.

bottom of page