top of page

HMS-Gruppe

HMS-GRUPPE FOR GOD HELSE OG LØNNSOMHET

Det er mye lønnsomhet i å drive HMS-arbeidet fremover. En HMS-gruppe kan sikre framdrift og sørge for at de holdes fokus på de riktige tingene som vil gi resultat.

Mange virksomheter bruker ressurser på kartlegging og målinger, men får ikke tatt ut potensialet i forebygging og helsefremmende tiltak. 


Medlemmer i HMS-gruppen kan være daglig leder, verneombudet og HMS-tjenesten. I tillegg kan det for noen passe å ha med andre som jobber med HMS i bedriften.


Bakgrunn for at vi anbefaler å ha en HMS-gruppe:

 • Vi ser at HMS-arbeidet stopper opp hos mange.

 • Forebygging er lønnsomt.

 • Godt HMS-arbeid er et konkurransefortrinn.

 • Ressurser brukes på undersøkelser og målinger, men rapporter og lignende følges ikke opp.

 • HMS-tjenesten ser at bedriftene trenger avlastning og støtte i HMS-arbeidet.


Hensikt

 • Sikre framdrift i HMS-arbeidet

 • Sikre samarbeid, involvering og medvirkning i HMS-arbeidet

 • Støtte ledere og verneombud

 • Sikre bedriften gevinst av HMS-arbeidet

 • Sikre at lover og forskrifter overholdes


Fordeler med å ha en HMS-gruppe:

 • Det blir avsatt tid til HMS

 • God oversikt over HMS-saker

 • Framdrift

 • kt kompetanse internt

 • Styrke verneombudets rolle

 • Ha ting i orden


HMS-tjenestens rolle

 • Innkalling

 • Saksliste

 • Møteledelse

 • Årshjul

 • Foreslå metoder og verktøy

 • Referat

bottom of page