top of page

Inneklima

RIKTIG DOKUMENTASJON AV INNEKLIMA

Vi i HMS-tjenesten gjennomfører logging av inneklimaparametere som temperatur, relativ luftfuktighet og karbondioksid som et mål på luftutskiftingen.

Vi har nødvendig kompetanse og erfaring og kan bistå når bedriften skal vurdere forhold som omhandler luftkvalitet, byggematerialer, ventilasjon, enøk, termisk inneklima, innregulering, måling og kravspesifikasjon.


Opplevelsen av inneklima er knyttet til mange faktorer. Det er ikke mulig å konkludere et godt eller dårlig klima på grunnlag av en tallverdi alene. Derfor må kartleggingen vurderes i sammenheng med virksomheten sin daglige drift med rutiner, bygningstekniske forhold, ventilasjon og organisering.


Ved å gjennomføre en inneklimamåling i samarbeid med HMS-tjenesten får bedriften en gyldig dokumentasjon og vurdering om inneklimaet er i forhold til gitte normverdier og dermed et godt grunnlag for å sette i verk eventuelle tiltak. HMS-tjenesten har omfattende erfaring, utstyr og kompetanse for å bistå bedrifter i å gjennomføre slike kartlegginger.

bottom of page