top of page

Miljøfyrtårn

BLI MILJØFYRTÅRNSERTIFISERT NÅ

Våre dyktige Miljøfyrtårnkonsulenter hjelper din bedrift å få på plass alt som trengs for å bli Miljøfyrtårnsertifisert.

Vår fastpris (se prisliste) dekker:

  • Registrering

  • Oppstartsmøte og kartlegging

  • Arbeidsmøter med konsulent

  • Maler og verktøy

  • Bestilling av sertifisør


Utover konsulentbistanden fra HMS-tjenesten vil sertifisering også medføre:SIGNER KONTRAKT OG KOM I GANG NÅ!Satsing på bærekraft lønner seg. Som forbruker øker oppmerksomheten om å ta miljøbevisste valg på en daglig basis, og stiller høyere krav enn tidligere til bedrifter. Fremtiden trenger bærekraftige løsninger i alle ledd. Å bli sertifisert Miljøfyrtårn er et et anerkjent og effektivt verktøy som hjelper virksomheter å skape konkurransefortrinn av bærekraft.


Et miljøstyringssystem bidrar til at bedriften kjenner til sine viktigste miljøaspekter, og at den jobber aktivt for å forebygge uheldige påvirkninger på det ytre miljøet.


Dine omgivelser og kunder er opptatt av at bedriften tar dette på alvor, og i mange sammenhenger er miljøstyring også et krav for å være en attraktiv leverandør og samarbeidspartner. For å kunne dokumentere dette overfor kunder, myndigheter, naboer, ansatte og eiere, finnes det ulike sertifiseringsordninger. I tillegg til Miljøfyrtårn, bistår vi også bedrifter å bli sertifisert etter ISO 9001 og ISO 14001.

bottom of page