top of page

Helseovervåking

TRYGT ARBEIDSMILJØ FOR ALLE ANSATTE

HMS-tjenesten har omfattende erfaring og kompetanse for å bistå bedrifter i å kartlegge hvorvidt de ansatte utsettes for påvirkninger som kan være helseskadelige.

HJELP TIL Å AVDEKKE HELSESKADELIG EKSPONERING

I følge Arbeidsmiljøloven er den enkelte bedrift ansvarlig for å gjennomføre denne helseovervåkningen. Om det avdekkes at de ansatte utsettes for helseskadelig eksponering kan vi i HMS-tjenesten bistå med gjennomføring av tiltak for forbedring.

Helseovervåkning er å overvåke helsa ut fra eksponeringer i arbeidsmiljøet.
Hvilke tester og målinger avhenger av type eksponeringer.
Mål:
• forebygging av helseplager, riktig bruk av verneutstyr/ hjelpemidler
• å avdekke eventuelle avvik fra grenseverdier og/eller endringer.
Resultatet skal danne grunnlag for eventuelle tiltak både på individuelt plan og virksomhetsnivå.

bottom of page