top of page

Ergonomi

GOD ERGONOMI TILPASSET DEN ENKELTE

HMS-tjenesten har erfarne fysioterapeuter som bistår våre medlemmer med en kartlegging av det fysiske arbeidsmiljøet for de ansatte.

Ved å gjennomføre en risikoanalyse får bedriften kartlagt om de ansatte jobber på en måte som medfører økt risiko for muskel- og skjelettplager. Risikovurderingen gir videre et meget godt grunnlag for å iverksette effektive tiltak. Formålet er å unngå sykdom og muskel- og skjelettplager


GOD ERGONOMI ER VIKTIG

Ergonomi kan beskrives som samspillet mellom oss mennesker og den jobben vi utfører. God ergonomi vil si at jobben er tilpasset det enkelte mennesket slik at den gir gode belastninger. God belastning betyr at man stimulerer muskler og ledd på en variert og riktig måte. Mennesket er skapt til bevegelse, og det er en utfordring i dagen samfunn med mer stillesittende arbeid, gjerne foran en dataskjerm.

bottom of page