top of page

Risikoanalyse

VERDIFULL RISIKOANALYSE

HMS-tjenesten har bred erfaring innen mange bransjer og kan hjelpe deg og din bedrift med en kartlegging av risikofaktorer ved arbeidsplassen.

En risikoanalyse er et godt utgangspunkt for prioritering av forebyggende tiltak og utarbeiding av prosedyrer.


Kartlegging og vurdering av risikoforhold er beskrevet i Arbeidsmiljøloven § 3.1 pkt 2, samt Internkontrollforskriften § 5.6: Bedriften skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Vi i HMS-tjenesten kan være en god parter for dokumentasjon og sikrer en god gjennomføring i henhold til regelverk.

bottom of page