top of page

Vaksinering

VAKSINASJON AV ANSATTE I BEDRIFTEN

Vi i HMS-tjenesten tilbyr bedriftene bistand i forbindelse med vaksinasjon og sikrer en god gjennomføring av prosessen.

Det er arbeidsgiver i den enkelte bedrift som er ansvarlig for at arbeidstakerne får tilbud om nødvendig vaksinasjon. Vi i HMS-tjenesten tilbyr bedriftene bistand i forbindelse med vaksinasjon og sikrer en god gjennomføring av prosessen.


Arbeidstilsynet gir overordnede anbefalinger om vaksinasjon av enkelte yrkesgrupper. Bedrifter som ut i fra risikovurderinger viser seg å ha høy grad av smittefare, anbefales å tilby sine ansatte vaksinasjon. Dette er en sikker og rimelig måte å forebygge sykdom på. Vaksinering beskytter de ansatte, og bidrar til å redusere sykefravær i bedriftene.

bottom of page