top of page

HMS-System

SYSTEMATISK HMS-ARBEID SOM GIR KONKURRANSEFORTRINN

Vi i HMS-tjenesten har lang erfaring innen systematisk HMS-arbeid i mange bransjer. Vi kan være din støttespiller for et bedre arbeidsmiljø.

Vi har erfart at det lønner seg. Det å være i forkant av begivenhetene, være klar over risikofaktorer og det å kunne styre etter dem vil være lønnsomt. Da unngår en «brannslukking» og tidkrevende og kostbart oppryddingsarbeid.


Flere og flere bedrifter ser det som et konkurransefortrinn å kunne dokumenter sitt aktive HMS-arbeid. Det er god økonomi for bedriften å forebygge skade fremfor å reparere.

Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) sier at alle bedrifter som sysselsetter arbeidstakere skal ha et slikt system, og forskriften gjelder både ledere og arbeidstakere.


HMS – systemet og arbeidet med dette skal tilpasses ut i fra bedriftens risikonivå og omfang, og skal være et verktøy for å ivareta helse, miljø og sikkerhet for alle både på og ved arbeidsplassen.


Det er også viktig å merke seg at miljøarbeidet, ikke bare omfatter arbeidsmiljøet, men også det ytre miljø.

bottom of page